ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในโอกาสที่เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา            

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.680174970581819&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


199 ครั้ง