ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด

           นางสาววิยะดา นุชพันธุ์ หัวหน้างานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ Zone D บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร ถึงหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่น ระยะทาง ๑.๓ กิโลเมตร โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.698411972091452

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


163 ครั้ง