ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากนายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบมืออาชีพและในช่วงบ่าย ทีมงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแชร์ประสบการณ์ หัวข้อ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และเทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                        

                                                                                       ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.698972228702093

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


129 ครั้ง