ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติศาสนพิธีการ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติศาสนพิธีการ

           กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติศาสนพิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานรัฐพิธี และศาสนพิธีที่สำคัญการจัดสถานที่ในศาสนพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                               ภาพองค์การนักศึกษา / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/photo/?fbid=700059605260022&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


44 ครั้ง