โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

             วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูล: งานพัฒนานักศึกษา / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์





ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3403996099850205&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


61 ครั้ง