พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรม 2 หลักสูตร

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรม 2 หลักสูตร

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี ที่ผ่านการฝึกอบรม 2 หลักสูตรคือ "โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน" และ "โครงการการฝึกอบรมการออกแบบอุตสาหกรรม CAD" เข้ารับเกียรติบัตรโดยมี อาจารย์วนิดา บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ, ผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวะเทคนิคปิโตรเคมีเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน, ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลู่ปัน, ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพมหานคร, วิทยาลัยจีนโพ้นทะเล และ บริษัท Open Education Group (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ณ อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) ชั้น 3 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3414377905478691

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


94 ครั้ง