พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดีประจำศูนย์พื้นที่หันตรา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โดยถือว่าเมื่อเริ่มเข้าศึกษาวิชาการใด ๆ ต้องเริ่มด้วยการไหว้ครู เพราะเชื่อว่าศิษย์ที่ได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์นั้น จะทำให้การศึกษาเล่าเรียนสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : พิชชาพร ข้อมูล : พิชชาพร รายงาน : พิชชาพร 17 ก.ค. 2566

แหล่งจัดเก็บภาพ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057045026579

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057045026579

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


42 ครั้ง