ราชมงคลสุวรรณภูมิ สนับสนุนนักศึกษาไทยศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ Lions Clubs 2023

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สนับสนุนนักศึกษาไทยศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ Lions Clubs 2023

            เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม​ ผู้ช่วย​อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ​ พร้อมด้วยรองคณบดี และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ร่วมส่งนายเมธาสิทธิ์ จอมคำสิงห์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ผ่านการคัดเลือก​เดินทางเข้าร่วมโครงการ​ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Denmark, Norway and Germany 2023​ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2566​ เพื่อร่วมกิจกรรมเข้าค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ​ ณ​ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=716303856968930&set=a.546950490570935

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


53 ครั้ง