วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม โดย อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำพื้นที่ ศูนย์นนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ นำกล่าวคำถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายในพิธีมีการมอบทุนการศึกษา 1 ทุน แก่ นักศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากครอบครัวเมฆพะโยม ณ หอประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


86 ครั้ง