การประชุมหารือการขับเคลื่อนในด้านการทำความร่วมมือทางวิชาการ

การประชุมหารือการขับเคลื่อนในด้านการทำความร่วมมือทางวิชาการ

            เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท โอเพน เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ Heze Vocational College และ Heze Information Engineering School มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการหลังร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ปี 2022 รวมถึงการเข้าร่วมประชุมหารือการสร้างความร่วมมือการศึกษาร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ในการจัดส่งนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) การส่งคณาจารย์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยฯ ที่ Heze Vocational College รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ซึ่งการต้อนรับการเยี่ยมเยือนของคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือการขับเคลื่อนในด้านการทำความร่วมมือทางวิชาการการร่วมหารือแนวทางและร่วมวางแผนการจัดส่งนักศึกษาที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ และ   ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ข้อมูล : อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี  ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


88 ครั้ง