ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน “ วันคุณธรรม ”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน “ วันคุณธรรม ”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงาน “4 สิงหาคม วันคุณธรรม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2566 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมรับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล รับฟังการบรรยายพิเศษ พร้อมร่วมเสวนาถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรำลึกถึงวันคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ได้ประกาศให้มีวันคุณธรรมขึ้น และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เสริมหนุนอยุธยาเมืองสะอาด ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ เป็นเมืองที่น่าเที่ยว น่าอยู่เป็นสังคมแห่งความสันติสุขและเป็นเวทีกลางของทุกภาคส่วน ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                              

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=724569496142366&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


76 ครั้ง