ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ​ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อสื่อสารถึงพันธกิจของมูลนิธิฯ ภายใต้แนวคิด "เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก" ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=737726388160010&set=a.546950490570935

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


164 ครั้ง