ราชมงคลสุวรรณภูมิ แสดงความยินดีบรรณาธิการข่าวเอทีวี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ แสดงความยินดีบรรณาธิการข่าวเอทีวี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นายภูริทัต อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง บุคลากรงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) แสดงความยินดีกับ นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการสถานีโทรทัศน์เอทีวี และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 มทร.สุวรรณภูมิ ในโอกาสที่ได้รับปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 พร้อมร่วมหารือการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                      ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/photo?fbid=738442304755085&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


55 ครั้ง