ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ร.พ.เสนา ประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ร.พ.เสนา ประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อเนก พุทธิเดช อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับทัตแพทย์หญิงผดาศิริ ศรพรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเสนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวน SOP กำหนดแนวทางการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนาพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


98 ครั้ง