กิจกรรม Home Room และมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Home Room และมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Home Room ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พบผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ และเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิตให้กับนักศึกษา ภายในกิจกรรมได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี กิจกรรมเด่น และมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารราชมงคล 36 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  เขตใต้

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851270873665216&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


26 ครั้ง