ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับอธิการบดี และผู้แทน 9 มทร. แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” เพื่อเข้าร่วมในโครงการเต็มใจ ซึ่งเป็นการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน  ซี่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการแสดงพลังเพื่อประโยชน์ต่อภาคสังคม การที่ 9 มทร. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และรับบริจาคโลหิตร่วมกันของทั้ง 9 มทร. ดังที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษหนึ่งของ มทร. เพื่อสังคมและส่วนรวม ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

ภาพ : FB. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


87 ครั้ง