ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระสยามเทวาธิราช พระพรหม ศาลพระภูมิ องค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสงานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี       

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=778925270706788&set=pcb.778925527373429

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


34 ครั้ง