ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ       

ตั้งแต่วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566 งานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่น 2 ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีอาจารย์ทรงพัน โลกาวี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ทรงพล พิเชษฐ์วัฒนา วิทยากรและที่ปรึกษาจากสถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.782360630363252

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


41 ครั้ง