คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตแก่ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6  ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.867962321996071&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


25 ครั้ง