คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนนทบุรี และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนนทบุรี

และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 120 คน ในการประชุมครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของส่วนราชการอำเภอเมืองนนทบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ณ ห้องประชุม ชั้น  3 อาคารเลิศสรรพวิทย์  (อาคาร 21) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา  จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.884847980307505&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


18 ครั้ง