โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 “วิศวกรรมศาสตร์ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2”

โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 “วิศวกรรมศาสตร์ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2”

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 “วิศวกรรมศาสตร์ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2” โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 4 คณะเข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล : งานพัฒนานักศึกษา จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.889842119808091&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


22 ครั้ง