โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต “สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” ศูนย์สุพรรณบุรี

โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต “สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” ศูนย์สุพรรณบุรี

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต“สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” ศูนย์สุพรรณบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิได้มอบหมาย อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากคุณวรยศ บุญทองนุ่ม (คุณแพท นักร้องนำของวง พาวเวอร์แพท (POWER PAT)) เป็นวิทยากรร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต“สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” เพื่อให้นักศึกษาได้แนวคิด ทักษะในการดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ข้อมูล : งานพัฒนานักศึกษา จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.894493656009604&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


24 ครั้ง