ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566  อว.ส่วนหน้าจังหวัดพระนครศรีอุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดงาน “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” ภายใต้นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการจัดแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักเรียนโรงเรียนรอตเสวกวิทยา อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานราชการ นักเรียนนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมงาน ณ วัดไชยวัฒนาราม ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : นงทฉัตร / พิพัฒน์  จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


24 ครั้ง