ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน “Open House อวดดี”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน “Open House อวดดี”

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน “Open House อวดดี” โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ E – Sport BA&IT ROV Championship 2024 การประกวดด้านศิลปะวัฒนธรรม ร้องเพลงลูกทุ่งการแข่งขัน Young Entrepreneur กิจกรรมออกบูธแนะแนวหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจฯ และหลักสูตรจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า กิจกรรมขยะแลกของ และเล่นเกมส์ชิงรางวัลและกิจกรรมถ่ายรูปที่ระลึกในการร่วมโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่รู้จริงปฏิบัติได้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                  ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.816773226921992

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


21 ครั้ง