ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 2567  

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 2567  

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรและกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อในการเสริมสร้างมิตรภาพความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) สู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                  ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.821529009779747

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


33 ครั้ง