ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายการต้อนรับและถวายน้ำปานะโครงการจาริกธุดงค์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายการต้อนรับและถวายน้ำปานะโครงการจาริกธุดงค์

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายการต้อนรับและถวายน้ำปานะ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร กว่า 500 รูป ในโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดินทางจาริกธุดงค์จากวัดภูเขาทองมาปักกลด ณ วิหารพระมงคลบพิตรโดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


40 ครั้ง