ราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากวิทยาลัย Xiamen Huatian International Vocational จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากวิทยาลัย

Xiamen Huatian International Vocational จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ Mrs. Li Qiong Zou ประธานกรรมการวิทยาลัย Xiamen Huatian International Vocational มณฑลซาง ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าเยี่ยมชม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และ โรงแรม RUS Hotel & Convention Ayutthaya และร่วมหารือกับคณาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตร Animation design (1.5 ปี) ซึ่งได้จัดทำหลักสูตรร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาจีนในการนำนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องกับสถาบัน การศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติเพื่อตอกย้ำเจตนาและแนวทางสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการศึกษาไทยต่อการพัฒนาบัณฑิตและทรัพยากรบุคคลต่อไป                                              

จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.825614052704576

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


98 ครั้ง