โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยอาจารย์ทศพล ศรีสุมังคลังกูร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมทั้งอาจารย์ประจำสาขาฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขา มุ่งเน้นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ซึ่งมีความสำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย โดยได้รับคำแนะนำและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ข้อมูล/ภาพ: งานวิชาการและวิจัย/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946375447488091&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


20 ครั้ง