โครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ” ศูนย์นนทบุรี

โครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ” ศูนย์นนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคุณธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงานและคุณวรัสยาพร ภัทรทองไพบูลย์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกสรรหาบุคลากร บริษัท วันทู วัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ เทคนิคการเตรียมตัวการสัมภาษณ์งาน การสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน เทคนิคการตอบคำถามอย่างไรให้ได้งาน นอกจากนี้ยังมีการร่วมเสวนาจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จอาทิ นายจิเมล เปสตานโญ Product Specialist บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นางสาวสิรินาถ เฉลิมโชควิจิตร Quality Manager บริษัท เมกกะฟิล จำกัด ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกันแบ่งปันแนวคิดและทักษะเกี่ยวกับการสมัครงานและการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (21) มทร.สุวรรณภูมิ เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี

ข้อมูล: งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.935475095244793&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


22 ครั้ง