ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตร 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเเลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 เป็นวันที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงในยุค Transformative Disruption”  ทั้งนี้ผู้อบรมยังเข้าเยี่ยมชมดูงานกระบวนการออกแบบ การผลิตแม่พิมพ์ปั้มโลหะ (Dies) อุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบ (Assembly Jigs) อุปกรณ์จับยึดเพื่อการตรวจสอบ (Checking Fixtures) และระบบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (ปทุมธานี) จำกัด (TATP)  จังหวัดปทุมธานีรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/UjBprข้อมูลจาก : ภาพ : กองบริหารบุคคล / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ


93 ครั้ง