ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน “การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง เเละคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปด้วยควาเรียบร้อย โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รองผู้ว่าราการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติและร่วมสนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกในจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : ภาพ : / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


82 ครั้ง