ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม | 92 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565 | 131 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดี สำนักข่าว คมชัดลึก | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสวรรคต | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วส ร่วมทอดกฐิน | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีฉลองและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วส.จัดประชุมผู้ปกครอง | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วส. ลงทะเบียนระบบ Blockchain | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วส มอบทุนเพื่อน้อง | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Digital Economy | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กบน ติดตามสถานการณ์น้ำ | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ติดตามสถานการณ์น้ำ | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Happy Workplace | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ถ่ายทอดความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักบัญชีไทย | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแถลงข่าวการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แถลงข่าวงานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบริหารภายในครั้งที่ 5-2565 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พยุง ศักดาสาวิตร เร่งเครื่อง TAT พุ่งเป้า 3 พันล้าน | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กบน ประชุมหน่วยเลือกตั้ง | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
BA_IT HUNTRA AMBASSADOR 2022 | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมที่ดีขึ้น | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วส-ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Topics Training | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัด Workshop บูรณการการเรียนการสอน “เปิดตลาดราชมงคล” | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เปิดตลาดราชมงคล | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2565 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU บริษัทพันธมิตร | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/2565 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
cobot รอบที่ 4 | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อสังคมไทย | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามความร่วมเพื่อสนับสนุนการศึกษา | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดตลาดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสิน 19 ตำบล | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะเกษตรจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว