ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสวนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคเอกชน และรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต | 64 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) | 71 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พลิกโฉมครั้งใหม่ สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต | 70 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีจุดเทียนเติมใจ จุดไฟเติมฝัน และกิจกรรม Goodbye Senior 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 63 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (BSCM) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหงษ์ทอง ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ | 70 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการสรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี รุ่น 3 | 66 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
บท. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด | 70 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ | 69 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” ปีการศึกษา 2565 | 62 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” | 68 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ | 79 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ | 78 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
บท. ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ | 73 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมทำบุญและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา | 72 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สัมมนาสาขาวิชาการตลาด Happy Work บัณฑิตจบใหม่ทำงานอย่างไรให้ปัง | 67 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bye Nior | 62 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ ใด ๆ ในธุรกิจ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาโลจิสติกส์ | 35 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปรับ Mindset เพิ่ม Passion ก้าวสู่ยุค New Normal” | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี | 35 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม | 36 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS NEXT สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนด้านการศึกษา | 63 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” | 33 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศอินเดียกับประเทศไทย | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร | 30 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้กับ สปป.ลาว | 35 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดตลาดสินค้าชุมชนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ | 30 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการตลาด U2T for BCGเพื่อยกระดับให้ชุมชนอย่างยั่งยืน | 40 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ศรีวิชัยเกมส์” | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา | 39 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Digital Governance Thailand 2023 (DGT 2023) ภายใต้แนวคิดประจำปีคือ “Happiness Creation” #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล | 43 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 45 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY) | 38 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
‘แก้บนจนหลงใหล’ หลังเฉียดตาย!!! ‘อ.หมง – ดร.มงคล แก้วบำรุง’ มุ่งมั่น ‘นักวิทย์อนุรักษ์จิตรกรรมวัด’ | 40 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 40 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (โรงงานอยุธยา) | 41 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการผลิต | 41 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 38 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท ครีเอทีฟ ออโตเมชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ | 44 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย | 69 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CNC Milling Machine | 36 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากล (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว