ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตร | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
MOU บริษัทพันธมิตร | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
MOU | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
cobot รอบที่ 4 | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อสังคมไทย | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ลงนามความร่วมเพื่อสนับสนุนการศึกษา | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เปิดตลาดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสิน 19 ตำบล | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะเกษตรจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่2-2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 2565 | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 3 | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อนาคตอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม HOME ROOM | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ 2 | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ทำบุญวันพุธ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันกีฬา Freshy sport Games ครั้งที่ 1 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022-รอบ3 | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุฑิตาจิต 65 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ทำบุญอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุทิตาจิต 2565 | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประชุมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส) | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ทุนนี้เพื่อน้อง 2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
HOME ROOM 2565 | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ช่อง ๗ ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับรถ EV | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.Shool อนาคตที่ออกแบบได้ | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ ๒ | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ลงนามความร่วมมือ ทอ. | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
U2T for BCG พาซ่า บริหารฯ พาเพลิน | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
MOU ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านเลน | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานเกษียญอายุราชการ ประจำปี 2565 | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นักลงทุนมือใหม่ | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
วันพระราชทานนามราชมงคล | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022-รอบ2 | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พร้อมสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง Cobot | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ทำบุญวันพุธสาขาวิชาการจัดการ | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว